کاتالوگ

موجود بودن
وضعیت
ظرفیت
سرعت رایت
نوع دیسک
قابلیت پرینت
قابلیت رایت دوباره

بلوری 50 گیگ 8 محصول وجود دارد